Zaporozhye State Medical University

Zaporozhye - Ukraine